Related Posts

6 thoughts on “TODAY NEWS | आज 17 गतेका मुख्य समाचार | NEPALI NEWS | TODAY NEPALI NEWS | NEPALI SAMACHAR | ALL NEWS

  1. जो देस को हीरो हो तेस्को कुनै समाचार देखाउदै न यो कुकुर मिडिया ले

  2. आखिर, राजा भनेकाे राजानै हुन । सच्चा अभिभावक । जय नरेश !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *