Today news | आज कार्तिक 3 गतेका मुख्य समाचार | Exam | lockdown Nepal news | Nepali news live todayRight now information | आज कार्तिक three गतेका मुख्य समाचार | Examination | lockdown Nepal information | Nepali information stay right now.

Related Posts

10 thoughts on “Today news | आज कार्तिक 3 गतेका मुख्य समाचार | Exam | lockdown Nepal news | Nepali news live today

  1. Rapid khabar lai mero request Nepali haruko mahaan chaad hoina please never forget that ok, nepal ko hindu haruko chaad vane raamro hune thiyo ki? Thank you 🙏..

  2. कोरोनाको नाम मा कतिसरकारी ऒहोदाका नेता मै हुभननीहरुले त काठमाडौको बालुबाटारमै सुनकोजलपलगाऊनपुगने बिलडी,ड, ठडयाऊनपुगने रकम घोटोलाबाट पुरयाय

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *