Today news | आज कार्तिक 22 गतेका मुख्य समाचार | Exam | lockdown Nepal news | Nepali news live todayRight this moment information | आज कार्तिक 22 गतेका मुख्य समाचार | Examination | lockdown Nepal information | Nepali information reside right now.

Related Posts

16 thoughts on “Today news | आज कार्तिक 22 गतेका मुख्य समाचार | Exam | lockdown Nepal news | Nepali news live today

  1. ट्रस घर, होटेल, रेस्टोरेन्ट,गोदाम, उधोग, भाडामा लगाउने सटर, फल्स सिलिङ, प्रेफबको घर बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झनु होस। सुपथ मुल्यमा नेपाल अधीराज्य भर हामी सेवा दिन्छौ। 9808703643

  2. चोर नालाएक सरकार भोलिको दिनमा ती सडक मा खान खाने मान्छेहरुलाई मारन त लाएको है न यी अपराधि नालाएक चोर भ्रस्टचारी सरकारले थुक पापि सरकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *