Live:TNN Newsข่าวเช้าWeekend วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา07.00-09.00น.Reside:TNN Newsข่าวเช้าWeekend วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา07.00-09.00น. =ประเด็นเด่นวันนี้= — ป่วยCOVID-19 ใหม่ 110 ราย คลัสเตอร์ “บิ๊กไบค์” พุ่ง 17 คน …

Related Posts

7 thoughts on “Live:TNN Newsข่าวเช้าWeekend วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา07.00-09.00น.

  1. เบื่อมากมันนานเกินไปโฆษณานานมากเกินความตอ้งการทำให้คนลืมไปว่าเมือตะกี้ดูอะไรอยู่บา้งครั้งหรือบา้งอยา่งทีมันมากเกินไปก้อไม่มีใครตอ้งการ

  2. โจ ไบเดน จะเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งใน4ปีข้างหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *