DISCOVERY BAY HONG KONG || OCTOBER 2, 2020Discovery Bay (DB) is a resort city on Lantau Island, Hong Kong. It consists of combined, primarily residential, growth, specifically upmarket residential …

Related Posts

21 thoughts on “DISCOVERY BAY HONG KONG || OCTOBER 2, 2020

  1. Ang ganda ng buhok ng nasa painting, daming manok. Ganda ng paligid at malinis. Nakikita ang hampas ng alon. Ingat sa biyahe sa dagat.Tinapos mga harang at kinalimbang ko na rin po.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *