12 Noon Headlines | 17 June 2020 | நண்பகல் தலைப்புச் செய்திகள் | Tamil Headlines News | Tamil News12 Midday Headlines | 17 June 2020 | நண்பகல் தலைப்புச் செய்திகள் | Tamil Headlines Information | Tamil Information இந்திய – சீன …

Related Posts

33 thoughts on “12 Noon Headlines | 17 June 2020 | நண்பகல் தலைப்புச் செய்திகள் | Tamil Headlines News | Tamil News

  1. Please Lord destroy CHINA. Communist country not God fearing people. Do not raise their power you be our guide and warrior. SAVE my people my country. A special prayer to all soliders.

  2. சீனாவை அடிச்சு தூக்கு பதிலடி கொடுத்தே ஆகவேண்டும் ஏன் தயக்கம்

  3. இந்தியா, சீனா விருகு கொடுக்கும் தக்க பதிலடி,, இனி எந்த நாடும் இந்தியா மீது போர் தொடுக்க அஞ்ச வேன்டும்… ஜெய்ஹிந்த்

  4. ராஜ்நாத்சிங் மறுபடியும் எல்லை எழுமச்ச பழம் கட்ட போறாரா

  5. சீனாவின் நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது, மரணஅடி கொடுக்க இந்தியா தயாராக இருக்கவேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *