സന്ധ്യാവാർത്ത | 6 PM News | January 03, 2021



The official YouTube channel for Manorama Information. Subscribe us to look at the missed episodes. Subscribe to the #ManoramaNews YouTube Channel …

Related Posts

25 thoughts on “സന്ധ്യാവാർത്ത | 6 PM News | January 03, 2021

 1. ടീച്ചറെകോറന്റീതെയ്യാഃക്കിയതുപോലെയാകരുത്

 2. Modi magic 💪💪
  Shashi Tharoor d worst Political allegations against Covaccine is Shameful . Don't play with people's life for Political mileage

 3. കോഡ് വാക്സിൻ ഇല്ലാതാകണം, അതിനോട് ബിജെപി ഗവൺമെന്റ് വോട്ടു പിടിക്കും, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാതാക്കുക, പ്രതിഷേധിക്കുക നിങ്ങൾ

 4. ഒരുതരത്തിലും ഹിൻദുക്കൾ ഒരൂമിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ചേകവൻമ്മാരൂം നായൻമ്മാരും ഒന്നിച്ചാൽതന്നെ ET Mohd താനോന്നും നിയമസഭ കാണില്ല.
  നിഗൾ താമസിയാതെ മുസ്ലീ ലീഗ് ഏന്നവർഗ്ഗീയപ്പേരുതന്നെമാറ്റും.

 5. It is difficult to set priority at a short time. i would have given priority for our brethren (farmers) suffering in Delhi, rather than an elephant getting drowned. God bless you, Nisha for better decision making

 6. വെള്ളാ പ്പള്ളി ചെറ്റ ആണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. പിണറായി യുടെ ആസനം താങ്ങി

 7. Evananu(vallapalli) ithinu mump keralathil vargeeyatha mulapikan noko parajayapettathu. Kallananavan eazhava samuthayathe vanchikunna pishag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *