ആരും കയറാത്ത തുരുത്തിലേക്ക് – വണ്ണത്താൻമാട് | Kurumathur Island | TravelGunia | Vlog 45നീന്താൻ അറിയും എന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തുരുത്ത് തേടി ഇറങ്ങി! അതാണെങ്കിലൊരു കുഞ്ഞു വഞ്ചിയിൽ! പിന്നെ …

Related Posts

23 thoughts on “ആരും കയറാത്ത തുരുത്തിലേക്ക് – വണ്ണത്താൻമാട് | Kurumathur Island | TravelGunia | Vlog 45

  1. നിങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കുണ്ട് എന്ന സ്ഥത്തേക്ക് വരോ…

  2. വഞ്ചിയിൽ ഇരുന്ന് “തുഴയു തുഴയു” എന്ന് പറഞ്ഞു കൽപിക്കാൻ എളുപ്പം ആണ് പക്ഷെ ആ തുഴയുന്ന ആൾക്കേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയൂ. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടിട്ടുള്ളതാ 😏അനുഭവത്തീന്ന് പറയുവാ😇

  3. സംഭവം നല്ല പവർ ആണ്..
    ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു.. നല്ല പവർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *